Hướng dẫn sử dụng GRUB4DOS để tạo USB boot đa tính năng


A. NGUYÊN LIỆU:

1. Một chiếc USB 512 MB trở lên (nhằm chứa được ít nhất một file ISO của các AV, ví dụ bộ Rescue của Kaspersky khoảng gần 200 MB).

2
. Boot Ice dùng để format USB và tạo MBR cho USB, cùng với các file GRLDR, Menu.lst (riêng trường hợp Kaspersky Rescue cần một file rỗng usblive nữa) để tạo menu boot:
BOOTICE.zip (65,0 KB)
GRLDR+menu.lst.zip‎ (105,2 KB)

3.
File Anti-virus Rescue dạng ISO, ví dụ của Kaspersky:
kav_rescue_10.iso (176 MB)
(http://devbuilds.kaspersky-labs.com/…/RescueDisk10/)

B. THỰC HIỆN:
Gắn USB vào máy, chạy BootIce.exe, nạp MBR cho USB:


By DrLangkhach

By DrLangkhach


By DrLangkhach

Xả nén 3 file GRLDR, Menu.lst, liveusb trong file GRLDR+menu.lst.zip‎ vào thư mục gốc của USB (đối với hầu hết các trường hợp, không cần file rỗng liveusb, file này chỉ dành riêng cho Kaspersky Rescue).

3. Phải chuột thư mục gốc của USB, tạo mới một thư mục tên là Rescue. Copy file kav_rescue_10.iso vào thư mục Rescue và đổi tên thành Rescue.iso.
Bây giờ chiếc USB của các bạn đã boot được. Ở trên là Lãng khách đã ví dụ rất cụ thể với Kaspersky Rescue.
Xin lỗi các bạn vì Lãng khách đã copy lại nội dung hướng dẫn tạo USB Rescue của Kaspersky sang bài viết này để các bạn dễ hiểu.
Nội dung tiếp theo, Lãng khách muốn nói đến tạo khả năng boot đa năng cho USB. Mấu chốt nằm ở file menu.lst và các hình thức boot mà nó hỗ trợ. Vậy mục tiêu của chúng ta là cần tìm ra tính chất và cách thức boot của gói ứng dụng được tạo để boot trên USB, để đưa vào nội dung file menu.lst.
Ở trường hợp cụ thể trên của Kaspersky Rescue, nội dung file menu.lst như thế này:

color light-blue/blue light-red/red light-green/green light-magenta/magenta timeout 6 default 0 title KAV 2010 Rescue.iso map /rescue/rescue.iso (0xff) || map --mem /rescue/rescue.iso (0xff) map --hook root (0xff) chainloader (0xff) title Boot from hard disk map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) map --hook chainloader (hd0)+1 boot title Reboot System reboot title Halt/Shutdown System halt

Với mỗi đoạn code bắt đầu từ dòng title, ví dụ:

title KAV 2010 Rescue.iso map /rescue/rescue.iso (0xff) || map --mem /rescue/rescue.iso (0xff) map --hook root (0xff) chainloader (0xff)

là hỗ trợ một dạng thức boot. Và đoạn code trên chính là để boot Kaspersky Rescue. Các bạn sẽ thấy đường dẫn file ISO được chỉ ra trong file menu.lst chính là đường dẫn mà ta đã tạo ra trong USB.

Bây giờ, Lãng khách sẽ trình bày tiếp nội dung đoạn code cần thêm vào menu.lst để có thể boot với AVG Rescue.iso. Các bạn hãy phải chuột file menu.lst, chọn Open with… rồi chọn NotePad để edit nội dung file này. Đoạn code các bạn cần thêm cho AVG Rescue sẽ là chèn thêm đoạn code sau vào rồi Save lại:

title Boot AVG Rescue CD find --set-root /AVG.iso map /AVG.iso (hd32) map --hook chainloader (hd32)

Sau đó, copy file ISO của AVG Rescue vào thư mục gốc, đổi tên thành AVG.ISO là được. Chú ý, nếu các bạn muốn gọn thư mục gốc, hãy copy file AVG.ISO vào chung thư mục rescue của Kaspersky Rescue, và thay bằng đoạn code sau:

title Boot AVG Rescue CD find --set-root /rescue/AVG.iso map /rescue/AVG.iso (hd32) map --hook chainloader (hd32)

File ISO của AVG Rescue các bạn tải tại đây:
Download Rescue CD (for CD creation)

Tiếp theo, để tạo thêm menu boot với Norton Ghost dạng ISO, các bạn chèn thêm đoạn code sau:

title Start Norton Ghost 11.5 auto-boot ISO (0xff) find --set-root /rescue/NortonGhost.iso map --mem /rescue/NortonGhost.iso (0xff) map --hook chainloader (0xff) boot

File NortonGhost các bạn tải về tại liên kết bên dưới, xả nén lấy một trong 2 file ISO, đổi tên thành NortonGhost.iso rồi copy vào thư mục rescue trong USB:
Ghost115.rar

Tiếp theo, để tạo thêm lựa chọn boot với MiniXP có khả năng kết nối Internet ( 40 MB), các bạn chèn thêm đoạn code sau vào file menu.lst:

title Boot MiniXP 40 MB - (0xFF) find --ignore-floppies --set-root /rescue/MiniXP.ISO map /rescue/MiniXP.ISO (0xff) || map --mem /rescue/MiniXP.ISO (0xff) map --hook chainloader (0xff)

Đây là file MiniXP Lãng khách đã trích từ Hiren’s với dung lượng 40MB, với đầy đủ tính năng như kết nối Internet, và thao tác dễ dàng. Các bạn tải về, đổi tên thành MiniXP và đặt vào thư mục rescue trong USB:

Tiếp tục, Lãng khách sẽ giới thiệu cách boot với Hiren’s dạng ISO. Các bạn chèn thêm đoạn code dưới đây vào menu.lst:

title Start Hiren's Boot ISO - (0xFF) find --ignore-floppies --set-root /rescue/Hiren.ISO map /rescue/Hiren.ISO (0xff) || map --mem /rescue/Hiren.ISO (0xff) map --hook chainloader (0xff)

Sau đó, bạn cần bản Hiren’s nào, hãy mở trang tìm kiếm Google, gõ Hiren + phiên bản + site:9down.com. Lãng khách với ví dụ là muốn tìm Hiren’s 10.4, sẽ gõ như sau:

Hiren 10.4 site:9down.com

Và đây là kết quả:
http://www.google.com.vn/search?hl=v…=&oq=&gs_rfai=

Các bạn tải được file Hiren’s về, tách lấy file .ISO, đổi tên file ISO này thành Hiren.ISO và đặt vào thư mục rescue như các trường hợp trước.

B2 : Tạo tính năng BOOT cho usb của bạn
– Cắm usb vào chạy phần mềm MultiBootISOs-2.1.3.5.exe, giao diện như sau :

Nhấn vào I Agree để bắt đầu.

Chọn ổ USB, mình chon ổ usb của mình là K

Nếu đây là lần đầu tiên thực hiện USB-Multiboot thì các bạn Stick vào Check this box if you want to format Drive để Format USB, nên lưu ý không cần lựa chọn này khi thêm các công cụ tiện ích khác vào lần sau :
làm tiếp theo hướng dẫn :
chọn Tinycore , chọn Browse chỉ đường dẫn đến file tinycore-current.iso mà bạn đã down về ở B1

chọn tiếp Create : rồi nhấn OK

Đợi 3s hiện ra như hình, các bạn rút USB ra rồi cắm USB vào lại nhé, rồi tiếp tục nhấn ok :

Quá trình copy file diễn ra:


Quá trình Copy đã hoàn thành, sau nhấn Next chương trình sẽ hỏi có muốn thêm các tiện ích khác hay không? Bạn nào muốn thêm thì chọn Yes và thao tác như trên, còn không thì chọn No để kết thúc.

nếu không muốn thêm phần mềm bạn chọn no -> chọn finish để thoát khỏi chương trình
nếu thêm phần mềm giả sử là đĩa quét virut Kaspersky chẳng hạn, bạn chọn như sau :
bỏ chọn CHECK THIS BOX…, Chọn Kaspersky , chọn Browse chỉ đường dẫn đến file iso Kaspersky bạn đã tải về :

Tới đây coi như chúng ta đã hoàn thành bước tích hợp Phần mềm , tạo USB có khả năng BOOT .

– Bạn chạy phần mềm UBUSB.exe đã tải về ở B1 để kiểm tra tính năng boot của usb :
– Giao diện :

– Chọn Test USB để kiểm tra nhé :
– Giao diện thân thiện với chú chim cánh cụt :

– Vào usb chọn tất cả các file vào nhấn phím delete
B3 : KIỂM TRA USB đã boot được chưa :
– Xả nén file MENU LIST.zip đã down ở B1 , Copy tất cả các file vào usb :

– Kết quả :

– Sau khi đã có file menu.lst trong USB các bạn mở file menu.lst ra bằng chương trình Notepad có sẵn trong Windows:

Chương trình quét virut :
– AVG.iso link B4 : Chỉnh sửa file menu.lst B5 : THÊM MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG SỬ DỤNG CHO USB BOOT

http://www.avg.com/ww-en/avg-rescue-cd-download

– bitdefenderrescuecd.iso link

http://download.bitdefender.com/rescue_cd/

– kav_rescue_10.iso link

http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/kav_rescue_10.iso
http://support.kaspersky.com/faq/?qid=208286084

– CODE :

– DIA hiren boot hiren10.ima 54MB
link

http://www.mediafire.com/?t13grt2bbkpsc6z

CODE

title Start Hiren' 10 Image disk map (hd0,0)/hiren10.ima (fd0) map --hook chainloader (fd0)+1 rootnoverify (fd0)

– GHOST NortonGhost.11.5.iso
link

http://www.mediafire.com/?ucngaq8uuabdldt

CODE

title Start NortonGhost.11.5 ISO find --set-root /NortonGhost.11.5.iso map /NortonGhost.11.5.iso (hd32) map --hook chainloader (hd32)

– HIREN BOOT10.ISO
link

http://mirror.leaseweb.com/hirensbootcd/Hirens.BootCD.10.6.zip

CODE

title Start BootCD 10 ISO find --set-root /HirensBootCD10.iso map /HirensBootCD10.iso (hd32) map --hook chainloader (hd32)

– Thêm MiniXP 40MB
LINK

CODE

title Start WINXP MINI ISO find --set-root /minixp.iso map /minixp.iso (hd32) map --hook chainloader (hd32)

– Thêm Win7 win7pe.iso
LINK

http://www.mediafire.com/?jfs5ka3jogi9vap http://www.mediafire.com/?fjf718xourfd5o5

CODE

title Start WIN7 MINI ISO find --set-root /win7pe.iso map /win7pe.iso (hd32) map --hook chainloader (hd32)

– Sửa lỗi Win 7: Windows 7 32-bit Repair Disc.iso
LINK : 150MB

CODE

title Start REPAIR WIN 7 ISO (bootrec /fixboot bootrec/fixmb) find --set-root /Windows732bitRepairDisc.iso map --mem /Windows732bitRepairDisc.iso (hd32) map --hook chainloader (hd32)

– Xử lý HDD đa chức năng với Partition Wizard Bootable CD (pwhe7.iso)
LINK

http://www.partitionwizard.com/download.html

CODE

title Start FORMAT CHIA O DIA ISO find --set-root /pwhe7.iso map /pwhe7.iso (hd32) map --hook chainloader (hd32)

– Reset mật khẩu đăng nhập Windows (rwps.iso)
LINK : Up sau
CODE

title Start REPAIR PASS 7 ISO find --set-root /rwps.iso map --mem /rwps.iso (hd32) map --hook chainloader (hd32)

– Cứu hộ bằng LINUX :ubuntu-12.04-desktop-i386.iso
LINK :

http://releases.ubuntu.com/12.04/

CODE

title Ubuntu 12 (GNOME Desktop x86) find --set-root /ubuntu-12.04-desktop-i386.iso map /ubuntu-12.04-desktop-i386.iso (0xff) map --hook root (0xff) kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/ubuntu-12.04-desktop-i386.iso splash initrd /casper/initrd.lz

– CÀI WIN XP (LKSP3VL.ISO )
LINK :

http://www.mediafire.com/?y928u26adm384

CODE

title Start SETUP WINXPSP3 ISO find --set-root /LKSP3VL.ISO map /LKSP3VL.ISO (hd32) map --hook chainloader (hd32)

– Phục hồi phân vùng : PartitionRecovery.ISO
LINK :

http://www.partition-recovery.com/download.htm

CODE

title Start Phuc hoi phan vung find --set-root /PartitionRecovery.ISO map /PartitionRecovery.ISO (hd32) map --hook chainloader (hd32)


Bạn đang xem bài viết Hướng dẫn sử dụng GRUB4DOS để tạo USB boot đa tính năng tại chuyên mục [ Tổng hợp hướng dẫn ] trên website T3q.mobi. Hãy chia sẻ nếu bài viết này hữu ích cho mọi người.